fbpx

Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Termeni și condiții de utilizare

AutoMogul.ro

1. Introducere

Bine ați venit pe site-ul https://www.automogul.ro („Site-ul”).

Site-ul este proprietatea societății AUTOMOTIVE MOGUL S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Ploiești, Str. Clemenței, nr. 19, Județ Prahova si punct de lucru situat in str. Gageni, nr. 92A, Ploiesti, Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J29/3291/2019 , Cod Fiscal 41916901.
Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislaţiei în vigoare.
Prin accesarea site-ului, Utilizatorii consimt să respecte termenii si condiţiile prezentate în continuare precum şi legislaţia aplicabilă.

2. Conținutul site-ului

AUTOMOTIVE MOGUL S.R.L publică pe acest site datele complete şi corecte de identificare şi contactare a sa de către Utilizator.
Accesând și utilizând Site-ul, veți găsi informații de prezentare generală a societății noastre, descrierea serviciilor oferite de servicul auto deținut de AUTOMOTIVE MOGUL SRL, tarifele generale practicate în cadrul service-ului auto și alte informații generale.
În plus, în cadrul site-ului puteți efectua programări online pentru a vă asigura că aveți parte de întreaga noastră disponibilitate în situația unei vizite la service-ul auto. Programările online se considera acceptate doar cu o confirmare prealabilă din partea reprezentanților service-ului a datei și orei stabilite.
Totodată, Site-ul poate conține (în cadrul secțiunii ,, Blog”) și știri, articole și alte materiale care pot viza informații relevante legate de serviciile de întreținere a autoturismelor, de produsele auto și alte aspecte relevante din domeniul auto.

Site-ul conține și secțiunea Card VIP prin intermediul căreia puteți solicita și primi contra unei sume de bani fixe un card de membru care vă asigură o serie de reduceri și beneficii atunci când vizitați service-ul deținut de catre SC AUTOMOTIVE MOGUL SRL.

Informația conținută în acest site are caracter general și a fost introdusă cu bună-credință. Societatea nu garantează ca informațiile conținute în acest site sunt complete sau exacte și nu trebuie considerate ca fiind relevante în anumite situații. Nici Societatea, nici angajații săi nu pot fi făcuți răspunzători pentru vreo pierdere, distrugere sau cheltuială (incluzand, dar fără a se limita la, orice pierdere de profit, indirecta, incidentala sau pe cale de consecință) care poate decurge din accesul sau folosința prezentului site.
În cazul în care se fac referiri la alte site-uri, societatea noastră nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație găsite pe acestea. Rămâne la aprecierea Utilizatorului dacă vizitează sau nu aceste site-uri și ia sau nu în considerare informația găsită acolo. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

3. Utilizarea conținutului; Restricții; Declarație de confidențialitate.

Folosirea și vizitarea Site-ului implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, va rugăm să nu folosiți acest site. Societatea își rezervă dreptul de a aduce modificări acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.
Atunci când accesati Site-ul, declarați că sunteți de acord să folosiți acest serviciu numai în scopuri legale. Mai exact, vă obligați să:
• nu modificați, copiați, distribuiți, transmiteți, afișați, publicați, reproduceți, acordați licențe, creați produse derivate, transferați sau vindeți orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
• nu permiteți/autorizați vreo terța persoana sa folosească site-ul pentru a transmite sau a recepționa orice material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, amenintatoare, agresiva, defaimatoare, rasista etc.;
• nu copiați și nu utilizați niciun software, elemente ce țin de protecția drepturilor intelectuale, mărci înregistrate și logo-ul disponibil pe site și niciun proces brevetat sau tehnologie încorporată sau descrisă în acest Website.
• nu desfaşuraṭi și nu permiteṭi desfășurarea activităților de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul “negarea serviciului” (Denial of Service). Utilizatorii care violeaza securitatea site-ului, a sistemelor sau rețelelor serverelor pe care acesta este menținut pot fi actionaṭi în instanță, civil și penal.

Veți respecta toate legile aplicabile în ceea ce privește accesarea și utilizarea acestui Website.
Website-ul folosește datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Politica de confideniṭalitate, precum și Politica privind modulele de Cookies, conținute de prezentul site.

4. Declinări și Limitări de Răspundere

Acest site conține doar informații generale și nu furnizăm prin intermediul site-ului web consiliere de specialitate sau servicii și nici nu ne angajăm prin prezentul site să furnizăm pe viitor aceste servicii pentru un utilizator anume.
Completarea secțiunii ,, Programare” reprezintă o cerere de efectuare a unei programări și nu implică niciun angajament din partea societății noastre sau a angajaților ei că vor putea onora programarea respectivă și că vor fi disponibili pentru acordarea de consultanță sau furnizarea de servicii la data solicitată.
O programare este stabilită doar după acceptarea expresă de către societatea noastră a cererii de programare și după confirmarea de către aceasta a datei și orei rezervate pentru întâlnirea solicitată.
Tarifele serviciilor publicate pe Site sunt afișate cu titlu informativ, iar prețurile sunt estimative și nu dau naștere vreunei obligații din partea societății noastre de a percepe pentru serviciile sale exact tarifele publicate pe site.
Respectivele tarife sunt generale și pot să difere în funcție de serviciul concret solicitat de Utilizator, de tipul autoturismului deținut, de costul pieselor necesare efectuării reparațiilor, de gravitatea avariei autoturismului deținut de Utilizator, de prețurile impuse de economia de piață și de o serie de alți factori în funcție de care stabilim prețurile pe care le practicăm.
Oferta finală de preț va fi furnizată de către reprezentanții societății noastre, după efectuarea unei constatări asupra stării autovehicului deținut de Utilizator/Client și a diagnozei avariei pe care acesta o are și va fi agreatǎ de comun acord de către părți.
Website-ul poate conține link-uri către site-uri și resurse care nu sunt proprietatea noastră. AUTOMOTIVE MOGUL SRL nu are niciun control asupra acestor site-uri și a resurselor găsite în cadrul acestora și, prin urmare, nu va fi răspunzător pentru disponibilitatea acestor site-uri, nici pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, informațiile sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri, pentru funcționalitatea sau performanțele acestor site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar în cadrul acestor site-uri. Accesând site-urile indicate, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării site-urilor indicate și acceptați termenii și condițiile de mai sus.

5. Secțiunea “CARD VIP”

Această secțiune reglementează termenii și condițiile în care poate fi achiziționat CARDUL VIP disponibil la service-ul nostru. Acesta vine sub forma unui CARD valabil pe o perioadă de 1 an în schimbul unui cost fix de 250 RON (TVA inclus), în care sunt înglobate o serie de servicii gratuite si reduceri.
Cardul VIP reprezintă un angajament din partea societatatii noastre că, în schimbul prețului fix de achiziție (al cărui cuantum va fi confirmat la cerere) vom presta pentru detinatorii cardului serviciile incluse în Oferta cardului, pe întreaga durată de valabilitate a acestuia.
Pachetul de avantaje de care beneficiază deținătorii cardului VIP și tariful fix ce trebuie achitat pentru obținerea acestuia este prezentat pe site cu titlu generic și poate fi modificat/actualizat oricând de către societatea noastră.

Modalitatea concretă de obținere a cardului este următoarea:

  • Solicitanții vor înainta o cerere de obtinere card prin e-mail, site, telefonic sau personal la service;
  • Ulterior se va primi o confirmare din partea societatii noastre a disponibilitatii CARDULUI VIP, împreuna cu oferta actualizată de beneficii și reduceri acordate în baza cardului, precum și a pretului de achizitionare a cardului;
  • Acceptarea de către Client a ofertei primite se va face fie în scris, fie în mod direct prin achizitionarea Cardului;
  • Achizitionarea cardului prin plata prețului (fara confirmare prealabilă a ofertei) reprezintă acceptarea tacită a prezenților termeni și condiții, dar și a ofertei ce conține beneficiile și reducerile aferente cardului.

Cardul este valabil 1 an de zile de la data achizitionarii lui (data efectuarii platii pretului) si se bucura de beneficiile si reducerile stipulate la data achizitionarii în oferta transmisă.
Cardurile deja achizitionate, deși încă valabile, nu beneficiază de oferte ce intră in vigoare la o dată ulterioară achizitionarii lor, acestea din urmă fiind valabile doar pentru viitor, nu și pentru trecut.
Societatea noastră nu răspunde pentru lipsa de actualizare a informațiilor prezentate pe site la această secțiune, raportul contractual stabilindu-se exclusiv pe baza de oferta și acceptare ofertă, în condițiile de mai sus.

Numarul cardurilor emise de societatea noastră pe perioada unui an de zile este limitat (în funcție de volumul de muncă, numarul de angajați, programul service-ului etc.), astfel că societatea își rezerva dreptul de a refuza solicitările formulate după epuizarea acestui număr.

Societatea nu are obligația de a anunța public numărul de carduri disponibile, acesta putând să difere în funcție de criteriile de mai sus.

6. Protecție împotriva virușilor

AUTOMOTIVE MOGUL SRL depune toate eforturile pentru a verifica și a testa materialul oferit de acest Website în toate etapele de producție. De asemenea, recomandăm ca utilizatorii să ruleze un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe internet. Automotive Mogul SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dumneavoastră, care pot apărea în timp ce navigaţi pe Website-ul nostru.

7. Drepturi de autor

Numele ṣi sigla site-ului sunt marci înregistrate, aflate în proprietatea AUTOMOTIVE MOGUL SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.
Întregul conținut al site-ului automogul.ro este proprietatea AUTOMOTIVE MOGUL SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr.8/1996). Site-ul oferă fiecăruia dintre utilizatorii săi posibilitatea de a accesa conținutul furnizat pentru uzul personal al utilizatorului.
Folosirea de către orice persoană, fără acordul AUTOMOTIVE MOGUL SRL, a elementelor de grafică web, scripturi, programe, baze de date, imagini, text, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal). Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a autorilor lor. Utilizatorii site-ului înțeleg dreptul de proprietate intelectuală și nu vor dezvălui unei terțe părți sau vor face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite ca urmare a utilizării prezentului site.
Raportarea cazurilor încălcării drepturilor de autor se poate face la adresa office@automogul.ro.

8. Comentarii, întrebări și feed-back

Dacă trimiteți o solicitare prin e-mail la un anumit contact sau adresa generală de contact identificată pe Website-ul nostru, vom folosi datele dumneavoastră personale obținute prin intermediul comunicării pentru a vă putea răspunde cât mai prompt solicitării dumneavoastră, fără a avea și fără a ne asuma prin prezentul înscris vreo obligație expresă în acest sens.

9. Modificări ale termenilor și condițiilor de utilizare

Este posibil să revizuim acești Termeni si conditii de Utilizare oricând, la discreția noastră, prin publicarea unor astfel de Termeni de Utilizare revizuiți la link-ul Termeni si conditii de utilizare (adică această pagină pe care o vedeți acum) sau în altă parte a acestui website. Astfel de revizuiri vor fi valabile în ceea ce vă privește de la postare, cu excepția cazului în care se menționează contrariul de către noi în mod explicit. Este responsabilitatea dumneavoastra să fiți la curent cu orice astfel de Termeni de Utilizare revizuiți prin verificarea acestei pagini web. Utilizarea continuă a acestui site după modificarea acestor Termeni de Utilizare constituie acordul dumneavoastra cu privire la Termenii de Utilizare revizuiți.
Data ultimei actualizări: 14.05.2019