fbpx

Politica de Confidentialitate

Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– GDPR –
A SOCIETĂȚII AUTOMOTIVE MOGUL S.R.L.

 

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale societății AUTOMOTIVE MOGUL S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Ploiești, Str. Clemenței, nr. 19, Județ Prahova, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J29/3291/2019 , Cod Fiscal 41916901,
În calitate de operator de date cu caracter personal, ne angajăm să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, cu respectarea legislaţiei naţionale (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europene (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare.
În conformitate cu dispozițiile GDPR:

 • „date cu caracter personal” (în continuare, Datele) reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • „persoană fizică identificată sau identificabilă” (în continuare, Persoana vizată) este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (Politica de confidențialitate) are rolul de a vă informa cu privire la modalitatea de prelucrare a Datelor de către AUTOMOTIVE MOGUL SRL, atât în contextul accesării și utilizării paginii web automogul.ro (în continuare, Site-ul), cât și în ipoteza în care luăm contact cu Datele dumneavoastră prin alte canale de comunicare (personal, telefonic, e-mail, telefax, poștă etc.).

Concret, documentul prezintă în detaliu informații cu privire la următoarele aspecte, importante în contextul intrării în vigoare a noii legislații:

 • Categoriile de Date prelucrate;
 • Scopurile și temeiurile prelucrării Datelor;
 • Durata prelucrării Datelor;
 • Dezvăluirea Datelor;
 • Transferul Datelor;
 • Drepturile de care beneficiați în calitate de persoane vizate și modul de exercitare a acestora.

2. Categoriile de Date colectate și prelucrate

Categoriile de date personale colectate și preluate diferă în funcție de tipul relației comerciale aflate în derulare cu societatea noastră, după cum urmează:

A. Vizitatorii sau utilizatorii Site-ului automogul.ro

Dacă sunteți vizitator sau utilizator al Site-ului, vom prelucra Datele dumneavoastră, pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi:

A1. Date pe care ni le furnizaţi dumneavoastră atunci accesați secțiunile ,,creare cont”, ,,programare online” ,,cerere ofertă” sau ,,Card VIP”:

 • Numele și prenumele dumneavoastră;
 • Informații de contact (adresa poștală, numerele de telefon, adresa de email);
 • Detalii ale autovehicului deținut, precum marca, anul de fabricație, kilometrajul, numărul de identificare al acestuia;
 • Imaginile atașate de dumneavoastră în cadrul acestor secțiuni;
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul și la interesele dumneavoastră (Subiecte despre care dvs. solicitați informații prin intermediul Site-ului sau despre care vă exprimați telefonic interesul).

A2. Informaţii automate:

Primim și stocăm anumite tipuri de informații de fiecare dată când interacționaţi cu noi. De exemplu, la fel ca multe site-uri web, folosim “cookie-uri” și obținem anumite tipuri de informații atunci când accesaţi site-ul nostru. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesaţi Politica de utilizare Cookie-uri.

A3. Email sau comunicări telefonice:

Primim și stocăm informaţiile pe care ni le transmiteţi pe e-mail sau redăm în scris anumite informaţii atunci când care ni le furnizaţi telefonic, legate strict de produsele şi serviciile noastre.

A4. Opţiunea dumneavoastra atunci când vă abonaţi la newsletter:

Primim şi stocăm opţiunea dumneavoastra legată de informarea asupra noutăţilor, ofertelor promoţionale sau alte evenimente organizate, precum şi alte comunicări de marketing sau promovare a serviciilor sau produselor noastre.

A5. Feedback-ul dumneavoastra asupra serviciilor şi produselor noastre:

Primim şi stocăm feedback-ul dumneavoastra legat de produsele şi serviciile noastre.

A6. Date primite de la terţe părţi:

Dacă optați să vă conectați la site cu ajutorul unui „cont de socializare” pentru a permite partajarea socială, anumite date personale publice din contul dumneavoastra de socializare vor fi partajate cu noi, inclusiv date personale care fac parte din profilul dumneavoastra sau din profilurile prietenilor dumneavoastra.

B. Clienții si/sau vizitatorii service-ului auto deținut de AUTOMOTIVE MOGUL SRL

Dacă sunteți client sau potențial client al AUTOMOTIVE MOGUL SRL – persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, cu sediul în România sau în orice alt stat, vom prelucra Datele dumneavoastră sau Datele reprezentantului, ale persoanei de contact, ale angajatului, colaboratorului și/sau împuternicitului dumneavoastră cum ar fi nume și prenume, telefon, fax, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, semnătura, precum și orice alte categorii de Date care ne vor fi furnizate în mod direct în vederea desfășurării relațiilor comerciale (de exemplu, date de identificare ale autovehiculelor) sau a contractării de servicii, prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod.

C. Partenerii de afaceri ai AUTOMOTIVE MOGUL SRL

Dacă sunteți partener de afaceri al AUTOMOTIVE MOGUL SRL– persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, cu sediul în România sau în orice alt stat, categoriile de Date prelucrate în contextul derulării relației cu dumneavoastră sunt nume, prenume, adresa e-mail, telefon, fax, precum și orice alte Date ne furnizați în mod direct, ale dumneavoastră sau ale reprezentantului, persoanei de contact, angajatului sau colaboratorului dumneavoastră.

D. Candidații pentru locuri de muncă

Dacă sunteți candidat pentru un loc de muncă în cadrul AUTOMOTIVE MOGUL SRL, prelucrăm Datele dumneavoastră personale conținute în CV-urile pe care le primim, respectiv nume, prenume, domiciliu, eventuale date de stare civilă, adresa de e-mail, telefon, fax, date privind pregătirea și formarea profesională, calificările și/sau specializările profesionale, alte date personale incluse în CV, precum și alte date personale pe care ni le furnizați direct (de ex. în cadrul unui interviu pentru angajare).

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

Și scopurile și temeiurile preluării diferă în funcție de tipul relației comerciale aflate în derulare cu societatea noastră, după cum urmează:

A. Vizitatorii sau utilizatorii Site-ului

Dacă sunteți vizitator și/sau utilizator al Site-ului, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

A1. Asigurarea interacțiunii și stabilirea unei relații cu dumneavoastră atunci când avem o relație contractuală sau un interes legitim, activitate ce include:

 • crearea şi menţinerea unui cont de utilizator on-line atunci când doriţi să apelaţi la această opţiune pusă la dispoziţie de către Site;
 • efectuarea unei programări online și înaintarea unei oferte personalizate;
 • răspunsuri la subiecte despre care dvs. solicitați informații prin intermediul Site-ului sau despre care vă exprimați interesul;
 • oferirea de beneficii prin intermediul programului de fidelizare a utilizatorilor înregistrați.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la baza exprimarea în mod expres a consimțământului dumneavoastră în vederea preluării datelor cu caracter personal prin introducerea acestora în cadrul secțiunilor ,,creare cont”, ,,programare online” ,,cerere ofertă” sau ,,Card VIP”.

A2. Rezolvarea plângerilor, reclamațiilor, monitorizarea traficului și a îmbunătățirea experienței dumneavoastră, oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă și optimă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

A3. Efectuarea diverselor analize și raportări privind modul de funcționare a Site-ului și în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul nostru legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Clienții si/sau vizitatorii service-ului AUTOMOTIVE MOGUL SRL

Dacă sunteți client sau potențial client al AUTOMOTIVE MOGUL SRL – persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, cu sediul în România sau în orice alt stat, prelucrăm Datele dumneavoastră sau ale reprezentantului, persoanei de contact, angajatului, colaboratorului dumneavoastră precum și orice alte categorii de date ce ni le furnizați, în următoarele scopuri:

B1. Desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi AUTOMOTIVE MOGUL SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea serviciilor oferite în cadrul service-ului auto, informarea dumneavoastră asupra stării reparațiilor, prestarea serviciilor solicitate, precum și orice alt aspect relevant pentru relația cu dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea Datelor dumneavoastră în acest scop are la bază executarea contractului încheiat între dumneavoastră și AUTOMOTIVE MOGUL SRL. Furnizarea Datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și AUTOMOTIVE MOGUL SRL.

B2. Îndeplinirea obligațiilor legale care ne incumbă, în contextul derulării relației contractuale cu dumneavoastră (de ex. obligații în materie financiar/contabilă, în materie de arhivare, potrivit normelor aplicabile păstrării documentelor, etc.).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea noastră de a ne respecta obligațiile legale ce ne revin și deci imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre.

B3. Asigurarea securității perimetrului sediului AUTOMOTIVE MOGUL SRL, precum și a personalului propriu.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale de protejare a spațiilor, bunurilor și personalului existent.

C. Partenerii de afaceri ai AUTOMOTIVE MOGUL SRL

Dacă sunteți partener de afaceri al AUTOMOTIVE MOGUL SRL – persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, cu sediul în România sau în orice alt stat, prelucrăm datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

C1. Derularea și/sau menținerea relației contractuale cu dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră sau ale reprezentantului, persoanei de contact, angajatului, colaboratorului dumneavoastră în acest scop are la bază executarea contractului încheiat cu noi.

C2. Îndeplinirea obligațiilor legale care ne incumbă, în contextul derulării relației contractuale cu dumneavoastră (de ex. obligații în materie financiar/contabilă, în materie de arhivare, potrivit normelor aplicabile păstrării documentelor, etc.).

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea noastră de a ne respecta obligațiile legale ce ne revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi produsele și/sau serviciile noastre.

D. Candidații pentru locuri de muncă

Dacă sunteți candidat pentru un loc de muncă în cadrul AUTOMOTIVE MOGUL SRL, vom prelucra Datele dumneavoastră în următorul scop:

D1. În vederea evaluării candidaturii depuse pentru a ocupa un post de muncă în cadrul AUTOMOTIVE MOGUL SRL.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază angajarea în cadrul AUTOMOTIVE MOGUL SRL și întocmirea Contractului individual de muncă. În măsura în care nu vă veți califica pentru ocuparea postului, CV-ul, împreună cu toate Datele furnizate, vor face obiectul distrugerii.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ:

 • durata de timp în care avem o relație în desfăşurare cu dumneavoastra și/sau vă oferim serviciul cont utilizator din cadrul site-ului;
 • durata de timp necesară pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus precum și atât cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind păstrarea documentelor;
 • durata de timp pentru care aţi subscris la Newsletter-ele noastre;
 • dacă există o obligație legală (exemplu: facturi, note de transport, etc);
 • dacă păstrarea este recomandabilă în lumina rezolvării unor litigii sau desfăşurarea unor investigaţii legale.

În cazul în care sunteți client, partener sau salariat, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligațiilor legale ce ne revin (de ex. termenul de păstrare prevăzut de lege a documentelor financiar-contabile este de 5 sau 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, după caz; în cazul evidențelor privind salariații, termenul de păstrare a statelor de plată este de 50 de ani de la momentul întocmirii, etc.) și totodată, după caz, durata necesară pentru protejarea intereselor noastre (de ex. termenele prevăzute în ceea ce privește prescripția dreptului la acțiune în cazul apărării unui drept în instanță).

În cazul în care sunteți vizitator al service-ului nostru, vă informăm că prelucrarea Datelor privind imaginea dumneavoastră va înceta după o perioadă de 60 de zile.

5. Dezvăluirea datelor

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, AUTOMOTIVE MOGUL SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină AUTOMOTIVE MOGUL SRL în desfășurarea activității (atât prin intermediul Site-ului cât și în alt mod – de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, prestatorii de servicii de medicina muncii), ori către instanțe ori alte autorități și/sau instituții publice centrale și/sau locale, în următoarele cazuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin (de ex. înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative);
 • pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul cu dumneavoastră (de ex., identificarea produselor necesare, conform solicitării dumneavoastră);
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;
 • pentru furnizori terţi care se ocupă de diverse evenimente de marketing, oferte, activităţi promoţionale, etc., pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • pentru respectarea cerințelor reglementare, procedurilor judiciare, hotărârilor judecătorești, cerințelor guvernamentale sau a procesului legal;
 • pentru demararea unor acțiuni în justiție sau protejarea în alt mod a siguranței, drepturilor sau proprietății clienților noștri, a publicului, a companiei sau partenerilor/furnizorilor noștri;
 • la solicitarea expresă a instituțiilor și/sau autorităților publice atunci când dezvăluirea datelor este prevăzută de lege.

6. Datele colectate în mod automat

Când vizitați Site-ul, noi colectăm date în mod automat prin browserul sau dispozitivul dumneavoastra, prin utilizarea Site-ului de către dumneavoastra sau prin utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Vă rugăm să consultați Politica de utilizare Cookie-uri, pentru informații suplimentare cu privire la aceste practici.

7. Transferul datelor

Este posibil ca datele pe care le colectăm prin intermediul Site-ului să fie stocate și procesate în altă ţară în care angajăm furnizori de servicii, țări doar în Spaţiul Economic European (SEE).
Ţările din SEE implementează acelaşi Regulamente de protecţie al datelor cu caracter personal, garantând un nivel de protecţie adecvat şi conform.

8. Furnizarea Datelor aparținând altor persoane

Dacă furnizați către AUTOMOTIVE MOGUL SRL datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora înainte de această dezvăluire modalitatea în care le vom prelucra aceste date, așa cum este descris în această Politică de prelucrare a datelor.

AUTOMOTIVE MOGUL SRL nu este responsabil de realizarea comunicării prealabile menționate mai sus și nu poate fi tras la răspundere în măsura în care prelucrarea respectivă se face fără încunoștințarea și/sau obținerea consimțământului persoanei ale căror date ni le comunicați.

9. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

a. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către AUTOMOTIVE MOGUL SRL, conform celor descrise în prezentul document;
b. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea AUTOMOTIVE MOGUL SRL cu privire la prelucrarea Datelor, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, cum ar fi modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
c. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către AUTOMOTIVE MOGUL SRL a datelor inexacte și/sau nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea și/sau completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
d. Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care Datele au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, AUTOMOTIVE MOGUL SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

e. Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • AUTOMOTIVE MOGUL SRL nu mai are nevoie de Datele în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

f. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi Datele într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste Date să fie transmise de către AUTOMOTIVE MOGUL SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

g. Dreptul la opoziție;
În ceea ce privește activitățile de prelucrare, opozitia se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca Datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al AUTOMOTIVE MOGUL SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care AUTOMOTIVE MOGUL SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

i. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care Datele sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu protecția datelor la adresa office@automogul.ro.
Termenul de răspuns la solicitarea dumneavoastră este de 30 zile de la data primirii acesteia; în cazul în care formularea unui răspuns necesită o analiză mai aprofundată a solicitării dumneavoastră, acest termen poate fi prelungit cu încă 60 de zile, caz în care veți fi informat în legătură cu aceasta.
În cazul în care solicitarea dumneavoastră nu conține suficiente elemente de identificare care să ne permită analizarea acesteia sau dacă nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu vom putea da curs solicitării, notificându-vă în legătură cu acest aspect și dându-vă posibilitatea să oferiți detalii suplimentare.
De asemenea, în cazul în care nu vă vom putea acorda accesul la toate datele dumneavoastră cu caracter personal din cauza unor restricții legale, vă vom informa asupra acestui aspect.

10. Controalele de marketing

Dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing de la noi (Newsletter), actualizați-vă preferințele în profilul sau contul dumneavoastra, sau accesați secţiunea de „Unsubscribe”.
Dacă renunțați la primirea comunicărilor de marketing de la noi, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje legate de comenzile dumneavoastra, sau alte mesaje legate de administrarea contului de utilizator, sau actualizarea politicilor noastre, la care nu puteți renunța, atât timp cât aveţi un cont de utilizator activ.

11. Servicii terță parte

Această Notificare de confidențialitate nu abordează, și noi nu suntem responsabili pentru practicile de colectare, utilizare, dezvăluire sau de securitate, sau alte practici, ale oricărei terțe părți, inclusiv orice terță parte care rulează un serviciu la care Site-ul nostru furnizează link-uri. Includerea unui link în cadrul Site-ului nostru nu implică faptul că noi aprobăm serviciul către care direcționează link-ul.

12. Utilizarea de către minori

Site-ul nu este direcţionat pentru persoane cu o vârstă de mai puțin de șaisprezece (16) ani, și noi nu colectăm cu bună știință Date personale de la astfel de persoane. Dacă vârsta dumneavoastra este sub vârsta relevantă pentru consimțământ în jurisdicția dumneavoastra, veți avea nevoie de permisiunea părintelui sau a tutorelui dumneavoastra legal pentru a utiliza Site-ul nostru. Vă rugăm să vă consultați cu părintele sau tutorele dumneavoastra legal înainte de a utiliza Site-ul.
Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub șaisprezece (16) ani, declarați că aveți autoritatea corespunzătoare pentru a face acest lucru și că puteți demonstra la cerere companiei această autoritate.

13. Reclamații

În cazul în care doriți să faceți o plângere cu privire la modul în care datele dumneavoastra personale sunt procesate de AUTOMOTIVE MOGUL SRL (sau părți terțe, conform descrierii) sau la modul în care a fost tratată plângerea dumneavoastra, aveți dreptul să depuneți o plângere direct autorității de supraveghere, la adresa de email anspdcp@dataprotection.ro și reprezentantului de protecție a datelor din cadrul AUTOMOTIVE MOGUL SRL pentru Protecția Datelor, Serban Ionescu, la adresa office@automogul.ro.

14. Versiuni

Politica intră în vigoare la data de 08.05.2020. În măsura în care se va impune, vom modifica și/sau adapta pe parcurs Politica, in functie de modificarea măsurilor noastre de securitate și protecție a acestor date.

Actualizat la data de 08.05.2020.